De cele mai multe ori, dorința de a face bine se confruntă cu limitări.

De nenumărate ori, copiii care au nevoie de astfel de intervenții provin din familii dezavantajate (monoparentale, cazuri sociale etc. ) care sunt supuse unor eforturi incredibile pentru a putea acoperi costurile intervențiilor. Susținerea financiara prin intermediul sponsorilor oferă șansa copiilor sa beneficieze de numărul complet de ore necesare în raport cu gradul de afecțiune al beneficiarului.

Asociația Ascend Kids investește lunar în achiziționarea materialelor educationale și a jucăriilor pentru a asigura un mediu diversificat și echipat cu resurse în funcție de nevoile fiecărui beneficiar, reprezentând o investiție financiara suficient de mare, dar a cărui aport spre îmbunătățirea calității serviciului oferit este considerabil.

Direcționarea de impozit pe VENIT/PROFIT - persoane juridice

Ce trebuie sa știi?

IMPOZITUL PE PROFIT /VENIT al oricărei companii poate fi redirecționat către un ONG, fără nici o cheltuiala suplimentară!

Cum? Utilizând un contract de sponsorizare!

Extras din codul fiscal Titlul 2, Cap. II, articolul 25, alineatul (4), litera i):

– cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;

2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Sumele sponsorizate se declară în formularul 107: LINK FORMULAR 107

Exemplu de calcul impozit profit:

 

 • Cifra de afaceri = 1.000.000 lei
 • Profit impozabil = 10.000 lei
 • Impozit aferent acestui profit (16%) = 1.600 lei
 • 0,5% din cifra de afaceri = 5.000 lei
 • 20% din impozitul pe profit = 320 lei

Suma ce poate fi distribuita către Asociația Ascend Kids sub forma de sponsorizare, fără costuri suplimentare, este de 320 de lei, fiind valoarea cea mai mică dintre 20% din impozitul pe profit și 0.5% din cifra de afaceri. Astfel, impozitul pe profit de plata va fi de 1.280 lei în loc de 1.600 lei.

Exemplu de calcul impozit venit:

 

  • Venituri impozabile (cifra de afaceri, etc.) = 100.000 lei
  • Impozit pe veniturile micro-întreprinderii cota 1% = 1.000 lei
  • Deducere 20% din impozit = 200 lei

 

Suma ce poate fi distribuita către Asociația Ascend Kids sub forma de sponsorizare, fără costuri suplimentare, este de 200 de lei, fiind valoarea cea mai mică dintre impozit si deducerea de 20%. Astfel, impozitul pe venit de plata va fi de 800 lei în loc de 1.000lei.

Direcționarea de 3.5% - persoane fizice

Ce trebuie sa știi?

Cei 3,5% din impozitul pe venit, pe care tu alegi să îi direcționezi Asociației Ascend Kids nu sunt o sponsorizare sau donație privată. Prin acest mod poți dărui fără să te coste nimic. În cazul în care nu redirecționezi acest procent, banii rămân în posesia statului român.

Completează FORMULARUL ONLINE și de restul ne ocupam noi!

 

Persoanele care au deja semnatură digitală pe site-ul ANAF pot completa online Declarația Unică sau Declarația 230 cu următoarele date:

Asociația Ascend Kids

Cod fiscal

Cont bancar (IBAN): 

Persoanele fizice își pot face username pe site-ul ANAF, în Spatiul Privat virtual în felul următor:

Modul de utilizare a Spațiului Privat virtual

Un tutorial în format PDF, privind modul de înregistrare și de utilizare a Spațiului Privat Virtual poate fi găsit și la acest link.

1. Descarci și completezi Formularul 230 (dacă în anul precedent sau curent, ai avut venituri numai din salarii si din pensii) sau Declarația Unică (dacă în anul precedent sau curent ai realizat şi alte venituri –  din chirii, drepturi de autor, activități agricole, profesii liberale, premii, jocuri de noroc etc.).

2. Trimiți formularul la Administrația Financiară de care aparții: acest formular se depune direct sau prin poșta cu scrisoare recomandată.

Adrese ANAF

#formular230 ,  #formular 3,5% #formular #impozit ANAF, #formular230anaf , Declaratia 230, formular 230

Close Menu